izikway

כמו שלבני אדם יש את המוח אשר שולט בשעה שהם קמים בבוקר, בתנועות השונות ובהפעלת המערכות השונות בגוף האדם, כך גם המצבר עושה לכלי הרכב והתחבורה. המצבר הוא קופסא קטנה אשר מעביר לכל המערכות השונות של הרכב את הניצות הראשוני של התנעת הרכב, הדלקת המזגן, הפעלת הרדיו ורבים אחרים. בלעדי המצבר כלי הרכב לא יוכל לתפקד כלל והאנרגיה המועברת היא זו שנותנת את תחולת חייו של הרכב כולו.

כשמדובר על אחת מחברות הרכבים הגדולה בעולם, יש לציין את דייהטסו. החברה נוסדה ביפן ומייצרת ומשווקת רכבים עוד משנת 1907. החברה מתמחה בעיקר בייצור מכוניות מיני, מכוניות קומפקטיות ואף ניתן למצוא גם רכבי שטח. מצבר לדייהטסו נמדד על פי משקלו של הרכב, גודלו, נפח המנוע והיכולת שלו לאספקת וולט והאנרגיה.

ובשל כך, בחירת והחלפת מצבר ברכבי ודייהטסו צריכה להיעשות בעזרת הדרישות המסופקות למצבר מותאם ומדויק של כל דגם בחברה, מבחינת מספר הוולט הנדרש ומספא האמפר כלומר המתח המועבר בכל שעה ובכך לספק את החיתו של הרכב מחדש.

מצבר לדייהטסו

מצבר לדייהטסו